Search form

Marcos 12:35

Mesías Cristodan, ¿tsuan babamen? iwanan, Jesúsun jatu yukanikiaki, na janchadan

(Mt 22.41-46; Lc 20.41-44)

35jabianuxundi Templo jemaintin anuxun Jesúsun jatu bepuxumakin yukakin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun matu yusinkin: “Cristodan, Davidin baba ixanikiki”, ikin ¿jaskakin matu jaska yusinmisbumen?

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index