Search form

Marcos 12:40

40Jaska inun, ainbun bene ma mawakin xununiken jawen jamapai pepayabi jawen jiwe mebinun itan ainbu bepadankin jakidi pe shinanmanikapai Diosbe janchai chaipajaidamisbuki. Jaskamisbuwen taexun Diosun jatu unanti watan kupiadan, yumanjaidaxankanikiki— jatu watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index