Search form

Marcos 13:24-25

Nukun Juchi Kayabi Iyua juidan, eskakidanunbadikiaki, na janchadan

(Mt 24.29-35, 42, 44; Lc 21.25-36)

24-25ana jatu yusinkin:

—Yumain keyuaibu binukainaya nai anua dasibi betsa betsapaxanikiki. Badi ana pexeama nukai taeaya uxedi ana chaxama meshuaya bishi nidi iki keyui dasibi nai taka taka iki chuduanyan 26en matun Juchi Kayabi Iyua xanen ibui kushipajaidai chaxajaida nai anua nai kuin medanua en juai uiainbun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index