Search form

Marcos 14:27

27Jesúsun jatu yuikin:

—Jawen jancha yuixunika ekidi Diosun yuikin: “Chaxuwan jatun mekenika en tenanyan jawen chaxuwan datei paxai keyuxankanikiki”, aka ninkatan keneniken na jabiatian jabiaskadiai matu dasibibun ea shinanma man ea jenebaini paxadiakanaii, chaxuwan keskaidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index