Search form

Marcos 2:18

Samakemisbun Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 9.14-17; Lc 5.33-39)

18Janua Nashimanika Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabudi samakeaibun juni betsabu Jesús anu kaxun yukakin yuikin:

—Juanki chiti ikabu inun fariseobuki chiti ikabu jatun chakabuwen taea jatunmebi ichakanikai samakekin jabun jawa piyuisbumaki. ¿Jamen jaskai miki chiti ikabu samakeama pikubainmisbumen?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index