Search form

Marcos 3:22

22janua Jerusalén anua Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun uinkin Jesúskidi yuikin:

—Na junidan, yushin chakabu xanen ibu Beelzebún kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki— ikaibu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index