Search form

Marcos 4:1-2

Jexe banakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 13.1-9; Lc 8.4-8)

1-2Ianenwan kexa anuxun Jesúsun ana jatu yusinkin taewaya yuda ichapabun ninkanun ika beabu ianenwan kexa anu dasibi tsauxun ninkaibun ian kexa xaxu namaki Jesús tsauxun miyui betsa betsapawen jamapaikidi jatu yuikin:

3—Miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Juni betsa jawen bai anu xekiwan jexe sa aki kaxun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index