Search form

Marcos 6:14

Nashimanika Juan tenanibukiaki, na janchadan

(Mt 14.1-12; Lc 9.7-9)

14Janua jawada Jesúskidi chania akeakeaibu xanen ibu Herodesin ninkatan jawen tsumabu yuikin:

—Nashimanika Juan mawashina ana bestenshinxun jawen kushipa Jesúski maewa jatun jawen kushipawen atimaska jawa nun atiduma Jesúsun jatu uinmaikiki— ikaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index