Search form

Marcos 6:6

6jaska jatuwen nuikin yusinbia jabun ikunwanbumawen taea juinti nishmai e inikiaki.

Jesúsun jawen tsumabun jau jatu yusintanunbun dabe tibi yununikiaki, na janchadan

(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)

Mae udama jiweabu tibi besti anu kakunkaunkin Jesúsun jatu yusinkubauntani juxun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index