Search form

Marcos 7:25-26

25-26janua judiobuma Sirofenicianawa ainbu jawen bake yushin chakabuya Jesúskidi chaniaibun ninkabidani Jesúski nukuxun danti itan yuikin:

—En ainbu bake yushin chakabu jayaki. Ea kainmaxuin kawe— aka 27Jesúsun yuikin:

—Israelbun piti bixun kaman anu putama ja dukun jau jawen bababun yaniwayununbun metidubumaki— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index