Search form

Marcos 9:12

12jatu kemakin:

—Chanima Elías bebunkidi ana juxun dasibi benawakin pewakin taewaimaki. Ja dikabi, Diosun jancha yuixunikabun kenekin: “Diosun bake jatun Juchi Kayabi Iyuadan, jabun danankin ichakawabu nuitapaxanikiki”, adianibuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index