Search form

Mateo 10:26

Tsuki datetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.2-7)

26ana nuku yuikin:

—Jabun matu ichakawaibudan, jawada jabu bepadametan june akubainmisbudan, Diosun dasibi xabakabi jatu uinmaxanaiwen taea jatuki dateyamaxankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index