Search form

Mateo 10:32

Jabun Jesús chanima ikunwain jaki dakeisbuma unanti waxanaibukidi jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.8-9)

32ana nuku yuikin:

—Tsuabunda ea ikunwain dakeama ea datan akin yudabu jatu yuikin: “En Jesúsunaki”, iki eki janchakubainmisbu en Epa Dios nai anube janchakin: “Jadan, enabuki”, akin en jatu yuixunxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index