Search form

Mateo 10:34

Jawenabun ikunwainbu inun ikunwanbuma bika tenemaxanaikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.51-53; 14.26-27)

34ana nuku yusinkin:

—Mai anuxun yudabu unanuma jiwemanun ika en juni dabanen ¿man shinainmenkain? Jaskamaki. Jatu paxkatan jatu bika tenemanun ika en juniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index