Search form

Mateo 10:5

Kakape jau jatu yusintanunbun dabe tibi jawen tsuma kushipayabu Jesúsun nichinikiaki, na janchadan

(Mr 6.7-13; Lc 9.1-6)

5Nuku jaska watan januxun nun jawen 12 tsuma kushipayabu Jesúsun nichinkin nuku yuikin:

—Nawabun mae anu buama inun Samaria mai pakea janu jiweabu anudi buyuama

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index