Search form

Mateo 12:38

Dami betsa atimaska nuku taxnimaxunwen, akin yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 8.12; 3.31-35; Lc 11.29-32, 24-26; 8.19-21)

38jatu jaska wai ninkatan januxun fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesús yuikin:

—Yusinaan, nun uinun naiudia jaska tsuan dami atimaska kainmaisma nuku axunwen— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index