Search form

Mateo 12:40

40Nínive anu kaxun jau jatu yusintanun Jonás yunua ninkama jadi kama mae betsa anu paxai kai ianenwan medan pukuabu jasapanan bakawan ewapatun xeashina xaba dabe inun besti meshu jabiatidi kaya mashin mapeketan bakawan janan Jonás besteniki. Eadan, matun Juchi Kayabi Iyua jabiaskadiai mawa mai anu daka xaba dabe inun besti meshu jabiatidi ka en ana bestendiaxanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index