Search form

Mateo 12:41

41Jaska inun, Nínive maewan anu jiweabu Jonásin Dioskidi jatu yusian ninkakin jatun shinan betsa wanibuki. Jaskawen taexun janu kupiaitian Nínive anu jiwenibun matu ja axankanikiki. Ja inun, en Jonás binujaidabiaken tsuan man ea ninkakin matun shinan betsa wakatsi ikamaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index