Search form

Mateo 13:40-41

40-41Jamen ja miban chakabu mextekin ichawadan, mai jidabi anuxun yudabun chakabuwakubainmisbu inun yuda betsabun jawa unanma jabun yusinkin jatu dasibi ichakawamisbudan, ea en matun Juchi Kayabi Iyuatun en nai tsumabu en jatu yunua jabun ja yuda chakabu ichawaxun 42chi nukaisma anu jatu udean janu jiwei peama kaxai xeta yenx yenx akubainxankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index