Search form

Mateo 13:54

54Jesús janua yumeni anu kai nun jabe jikishinken ma jatu yusin beyamis jatun ichati jiwe anuxun Jesúsun jatu yusindianun ika jikixun jatu yusin taewaya jatu yusian ninkai jaska yusinanainsbumawen e itan yuinamei:

—Na junidan, ¿janixun jaska tsuan jawen kushipa tapinmashinamen, ja atimaska nun atiduma aki unanepajaidaidan?

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index