Search form

Mateo 14:22-23

Jesús ianenwan bemaki bepai kainikiaki, na janchadan

(Mr 6.45-56; Jn 6.16-21)

22-23Janua bebunkidi nukun dukun ianenwan nun pukei kanun nun jawen tsumabu xaxuwen nuku yunua nun kaya yudan kaiandi jatu nichinbaini mati anu ka Diosbe janchai meshu medan Jesús ja mesti niken 24ianenwan namakis ma bui nun nunuabun niwewan besukidia bekin ian buspu tsaubidankin xaxu tsakama tsakama akaya unanxubida nun kaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index