Search form

Mateo 14:3-4

3-4Janua badi betsatian Jesúskidi Herodesin ninkadiamaken Nashimanika Juan mawani matu yuinun ninkakanwen. Herodesin jawen betsa Filipon ain Herodías mebinmaken Juanen Herodes ja akin yuikin:

—¿Jaskakin min betsan ain mebintan min ainwainmamen? Jaskatimajaidaki. Ainwanyamawe— akubainaya jawen ainin janchawen taexun xanen ibu Herodesin jawen soldadobu Juan achimaxun mane dispiwen jatu menexmatan bichiti jiwe medan jatu bichimaima janu Juan jiweken

5januxun Herodesin Juan tenankatsis ibiai: “Nashimanika Juanan, Diosun jancha yuixunikaki”, iwanan, yuia akeakeaibuki datekunkainaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index