Search form

Mateo 17:14

Jesúsun yushin chakabu juni bake anua kainmanikiaki, na janchadan

(Mr 9.14-32; Lc 9.37-45)

14Janua Pedro inun, Santiago inun, Juan Jesúsbe jui janu yudan kaianki nukutushiaya jabianudi juni betsa jukidan Jesús bebun danti ixun yuikin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index