Search form

Mateo 17:25

25Pedron jatu yuikin:

—Jaa. Pakamiski— jatu watan kai jiwetan jikiaya Pedron shinan unankin Jesúsun ja dukuntun jancha wakin:

—¿Jawen gobierno medabewati pei ichawakin xanen ibu kushipabun tsuabu dukun yukamisbumen, jawenabumenkain, nawabudaka? ¿Jaskada min shinain, Simóon?— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index