Search form

Mateo 19:7

7januxun fariseobun Jesús ana yukakin:

—Jamen Moisin nukun xenipabu yusinkinan: “¿Jaskakin animen, tsuanda jawen ain jenekatsi ikin jabe itimaskatanan, jawen taexun ainbu jeneti kene inankin: ‘En mia ana ainwanmaki’, iwanan, kene inantan jau taxnibainxanunbunwen”, akinan, jaskakin jaska jatu axunimen?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index