Search form

Mateo 2:19-20

Nazaret anu Jesús iyunibukiaki, na janchadan

19-20Janua Herodes ma mawashinken Egipto anua José uxa namaya Diosun nai tsuma ana juxun yuikin: “Joséen, janun bestenwen. Jabun ja bake detenun ika ikimabudan, ma mawashinabuki. Janu Israelbun maiwan anu ja bake jawen ewabe ana jawendi iyudiwe”, aka

21José bestentan María jawen bake Jesúsbe iyui Israelbun maiwan anu jikia

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index