Search form

Mateo 21:13

13jatu ja akin yuikin:

—Jawen Templokidi jawen jancha yuixunika Isaías Diosun kenemani matu yuinun ninkakanwen. “En jiwedan, janua ebe janchakin ea kenwanxankanikiki”, ibianiken na jiwe jemaintin xabatudu anua man yumetsun jiwe wamisbuki— jatu wakin jatu nichinkin taxnimakin keyuaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index