Search form

Mateo 21:15

15Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun jaska jawen unanmati damiwai uinkin inun jabianuxundi bake mishtinbun kenwankin: “Davidin baba pepajaidaki”, iki shan shanki ikaibun ninkadiai jaki sinatakin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index