Search form

Mateo 21:28

Juni bake dabeyakidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

28jabias xanen ibubu dake wanun, iwanan, Jesúsun miyuiwen ana jatu yuikin:

—Juni betsa juni bake dabeyakidi yusintan matu yukanun ninkakanwen— ixun, jatu yuikin:

—Jawen bake betsa yunukin: “Epaan, ikis en bai anu dayakin en uva bimi ea tsekaxuntanwen”, aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index