Search form

Mateo 21:42

42Jesúsun ana jatu yuikin:

—Diosun jancha kenenibu ¿yuikin man uinsmamen? Matu ana yusinun ninkakanwen:

‘Jiwe wanikabun mishki dananbiaibun jabias mishki Diosun bixun

dexun makedex wakin jawen kene mestenwan keska wakin

nuku uinmakin jabaa! imakin nuku jadakidi shinantima waxanikiki’,

axun keneniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index