Search form

Mateo 22:16

16januxun jatuki chiti ika betsabu inun xanen ibu Herodeski chiti ika betsabudi jau Jesús unanti watanunbun jatu yunuabu Jesús anu buxun yuikin:

—Yusinaan, juni betsabu miki sinatabiaibun jawa jatuki dakekin jabu daewama chanima jancha besti yusinkin jaska wakin Dios chibantidubu besti min xabakabi jatu yusinkubainmis nun unaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index