Search form

Mateo 22:34

Diosun yununidan, ¿jadatu bestitun binu keyuamen? ikaikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 12.28-34)

34januxun saduceobun Jesús yukabu jatu yusinkin jatun bepadanti jancha jatu nesewawen taea jawa ana yuiama mapuabun janua fariseobundi ninkatan jabudi icha yubakanametan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index