Search form

Mateo 24:1

Jesús ana judiama jaska taxninunbadiai bebunkidi Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Mr 13.1-23; Lc 21.5-24; 17.22-24)

1janua Jesús Templo jemaintin anua kainkainaya nun jawen tsumabu jaki nukubainkin yuikin: “Na Dios kenwanti Templodan, jabi jawendua benibin!” nun ikaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index