Search form

Mateo 24:15

15Jaska man unanxanun ja Dios danantan chakabu kenwainbukidi Diosun jawen jancha yuixunika Daniel yuia ninkatan bebunkidi keneni matu yusinun ninkakanwen— iwanan, ea en Mateon matu kenexunai tsuanda na jancha uinkin tapinkanwen, eska Jesúsun ana yuikubainkin:

—Danielin jaska waken Templo jemaintin anu jaska Diosun dananmis ja dami itsa taxnia nia bechitan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index