Search form

Mateo 24:29

Nukun Juchi Kayabi Iyua ana juidan, eskakidanunbadikiaki, na janchadan

(Mr 13.24-37; Lc 17.26-30, 34-36; 21.25-33)

29januxun nuku yusinkin menediama ana nuku yuikin:

—Yumain keyuaibu binukainaya nai anua dasibi betsa betsapaxanikiki. Badi ana pexeama nukai taeaya uxedi ana chaxama meshuaya bishi nidi iki keyui dasibi nai taka taka iki chuduanyan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index