Search form

Mateo 26:17

Badi kaya Jesúsun jawen tsumabubetan jawen shinanmati jatu pimanikiaki, na janchadan

(Mr 14.12-25; Lc 22.7-23; Jn 13.21-30; 1 Co 11.23-26)

17ja badi Pascua besi taemisbutian jabianudi misi xaxama pikubainmisbutian ikaya, januxun nun jawen tsuma betsabun Jesús yukakin:

—¿Jani kaxun nawakin badi kaya piti bawakin mia pewaxuntanpa?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index