Search form

Mateo 27:11

Pilaton jau Jesús unanti wanun janu iyunibukiaki, na janchadan

(Mr 15.2-20; Lc 23.3-5, 13-25; Jn 18.33–19.16)

11Janua romano xanen ibu Pilato anu Jesús iyuabu kainkidan tsauxun yukakin:

—¿Miadan, min judio xanen ibubu binu keyuamen?— aka

Jesúsun yuikin:

—Jawaikika! Jabiadi min ea yuiaii— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index