Search form

Mateo 4:6

6Satanásan ana yuikin:

—Jaska Diosun jancha kenenibudan,

miandi ninkawe:

‘Jau mia mekenunbun

jawen nai tsumabu Diosun yunuxanikiki.

Mishkiki min jutekepanan

min kawanai mia mekesuxankanikiki’,

aniwen taea jaska min Diosun bake kayamenkain mia uinun nenua ea uinmai main ishchuwe— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index