Search form

Mateo 5:17

Moisés inun Diosun jancha yuixunikabun yusinibukidi Jesúsun jatu shinanmanikiaki, na janchadan

17ana jatu yusinkin:

—Eanan, Diosun jancha yuixunikabubetan jaska Moisin yusinikidi nemanun ika en juamaki. Jaska ekidi shinanyamakanwen. Jatun jancha bextenun ika en juama jakia Diosun jancha chanima kayabi xabakabi matu yusinun ika en juniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index