Search form

Mateo 5:31

Ainbu jenetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 19.9; Mr 10.11-12; Lc 16.18)

31ana jatu yuikin:

—Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Tsuanda matun ain jenekatsi ikin jawen taexun ainbu jeneti kene jau inankubainxanunbunwen”, axun keneniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index