Search form

Mateo 5:33

Jawada tibi datan akin jamen jakidi yubakatimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

33—Jaska inun, betsadan, Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Jawadakidi yubakakin yuikin: ‘En yubakai en akamaken jau Diosun ea kupixanunwen’, ikama padanma Dios benimawakin axunkubainxankanwen”, axun matu kenexuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index