Search form

Mateo 6:2

2Jaskaken nuitapaibu man medabewaidan, tsua jatu banabimakin xabakabi jatu uinmakin pawayamakubainxankanwen. Jakia jabu bepadamemisbun nuitapaibu jatu medabewakin jau yudabun ea kenwanunbun, iwanan, ichati jiwe anuxun inun bai namakixun jawada jatu inankin xabakabi wamisbudan, yudabun manakuti ma jayabuki. Jaskawen taexun chanima kenmisbu Diosun ana jatu kenwanma ixankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index