Search form

Mateo 7:6

6—Jaska inun, jawada pepa Diosuna kaman puben man inantidumaki, jawen unanti watan matu keyutiduwen taexunan. Jabiaskadi wakin ina yawa puben man mabu pepa inantidumadiki, chakabuwakin jau matu pema pema akanyamanunan. Jabiaskadi wakin tsuabunda Diosun jancha dananjaidamistun jau matu deteyamanunbun jatu ana yusinyamakubainxankanwen— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index