Search form

Mateo 8:18

Jesús chibanun, iwanan, yukanibukiaki, na janchadan

(Lc 9.57-62)

18Xaba betsatian januxun dasibi jatu xuxawashina tsaubaunxun daketapawaibu uinkin jawen tsumabu Jesúsun yuikin:

—Ian kexa betsaudi juindukuin nun bununbun matun xaxu pewakanwen— jatu wa pewaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index