Search form

Mateo 8:28

Juni dabe yushin chakabu jaya Jesúsun kainmanikiaki, na janchadan

(Mr 5.1-20; Lc 8.26-39)

28janua kai ianenwan kexa betsaudi mai pakea Gadara anu keti itan Jesús bututan mapekekainaya janua juni dabe yushin chakabu jayabu janu mawabu maiwamisbu anu besti jiwea pubenjaidaken jatuwen datei tsuan dunkebainsma maiwati anua kainbidani Jesúski nukuaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index