Search form

Mateo 9:18

Ainbun jimi baxneni Jesúsun mainwantan Jairon bakedi bestenwanikiaki, na janchadan

(Mr 5.21-43; Lc 8.40-56)

18janua janchai menediamaken judio xanen ibu betsa Jesús bechibidani juxun ja bebun danti ixun yuikin:

—En ainbu bake mawakatsis ikikiki. Ebe kaxun uinkin jau xuxanun ea mexuniyuwe— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index