Search form

Apocalipsis 11:6

6Ja inun, Diosun jawen kushipa jatu yunua jawen jancha yusinkubainkin jau ana ui iyamayunun nai beputidubuki. Ja inun, jabun jene dami wakin jimi watidubuki. Ja inun, jawatianda jatu dasibi tenemakatsis ikin jamapai isin inun jamapai betsa shadabu mai anu jiweabu jatu bika tenema akeaketidubuki, Diosun kushipa jayabuwen taexunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index