Search form

Apocalipsis 15:2

2janua ja dukun ianenwan bexnanjaida bishtu keska chiyabi jusia jayaki. Jaskadan, eskaki. Jabun ja yuinaka mese atimapajaida inun, jawen dami danankin kenwanbuma inun, jawenabu jawen unanti número kena danankin Diosun jancha chibankin Jesús ikunwankubainkin maemashinabu jabu ianenwan dapi mapuxun Diosun mimawati arpa jatu inan tsumabu en uinxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index