Search form

Apocalipsis 15:3

3Jabu nawakin Diosun tsuma Moisés inun Jesús chaxuwan bake ja dabetan nawatiwen Dios kenwankin nawakin yuikin:

“Dasibi jamapai dami ewapa tibi akin min jatu e imati anidan, min mia bestiki,

Yavé Dios kushipa dasibi binu keyuadan, mai jidabi yudabun min Xanen Ibudan.

Tsua padanma min shinan kayatapiawen chanima min nuku pe mekekubainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index