Search form

Apocalipsis 16:14

14Ja yushin tibidan, jawen yushin chakabuwen dayakin dami atimaska betsa betsapa jatu waxunkin xanen ibubu dasibi mai jidabi anua jatu taxnibidan jatun soldadobuya detenamemanun, iwanan, jatu icha waken januxun Dios kushipa binuatun janu akaitian jatu maemakin yamawaxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index